Datacentrum GTS Novera

Webhostingové služby

Nabízíme Vám sofistikovaný webhosting, specializovaný na platformu Microsoft Windows Server.

Microsoft Windows Server nativně podporují technologii .NET. Podpora zahrnuje jazyky Visual C#, Visual C++, Visual J# .NET, Visual Basic .NET a JScript. Mezi nejdůležitější přednosti Internet Information Serveru (IIS) patří důrazné oddělení jednotlivých virtuálních serverů tak, aby případný problém jednoho neohrozil chod ostatních. Tato vlastnost má pro uživatele značný přínos v podobě stability a rychlosti běhu webových aplikací.

Oproti běžným webhostingovým společnostem Vám můžeme především nabídnout:

  • individuální nastavení Vašeho virtuálního serveru a dalších služeb s tím spojených,
  • dostatečnou výkonnostní rezervu serveru pro rychlý běh Vaší webové prezentace či aplikace,
  • osobní přístup s možností konzultace doménové problematiky.

Garance trvalého bleskového přístupu na virtuální servery (domény) našich klientů vyžaduje použití těch nejspolehlivějších hardwarových komponent a rychlé konektivity do Internetu. Hlavní důraz je kladen na udržení dostatečné výkonnostní rezervy.

Naše servery jsou umístěny v Praze, na páteřní síti GTS Novera, která disponuje naprosto dostatečnou konektivitou do NIXu i do zahraničí. Datacentrum je vybaveno nejmodernějším zařízením fyzické bezpečnosti, záložními zdroji energie, klimatizací a unikátním protipožárním systémem.

Parametry internetové sítě datového centra GTS Novera: mezinárodní konektivita: 2x 155 Mbit/s, dva nezávislí Tier-1 poskytovatelé ▪ NIX: 2x 1 Gbit/s ▪ páteřní síť: optická plně zálohovaná síť s rychlostí 10 Gbit/s mezi hlavními uzly a 622 Mbit/s do regionálních center.

Chod serverů je monitorován 24 hodin denně automatickými hlídači a nepřetržitou službou. Pevné disky serverů jsou zrcadleny pro případ výpadku, používáme buď RAID 1 nebo RAID 10, abychom dosáhli maximálního možného výkonu a zachovali chod serverů v případě poruchy disku. Důležitá data jsou navíc pravidelně zálohována na oddělené diskové pole či DVD média.

WebHosting Objednat WebHosting


Registrace domén

Chcete-li, aby Vás lidé na Internetu našli, pak je vhodné zaregistrovat si dobře zapamatovatelné doménové jméno (doménu).

Domény jsou přidělovány systémem "First come, First served", česky řečeno "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". Proto si zaregistrujte svoji doménu co nejdříve! Nemůžete se tak dostat do situace, kdy Vámi požadovaná doména bude již registrována na někoho jiného, a její případný odkup se pro Vás stane finančně velmi náročný.

Registrace domén Zaregistrovat doménu
Zabezpečeno SSL/TLS: Pro Vaši větší bezpečnost a ochranu osobních údajů je veškerá komunikace šifrována!